Belegungskalender für Ferienwohnung Seerose

"; $ot=strtotime($ar[1]);$do=strtotime($a[1]);// в секундах $pervye.=$ar[1].' '; $poslednie.=$a[1].' '; //$poslednie.=date("Ymd",$do+86400).' ';// Показывать на 1 сутки больше чем указано в периоде for ($ii=$ot;$ii<=$do;$ii+=86400){ $redday.=date("Ymd",$ii).' '; } /*$dobav= range(strtotime($ar[1]), strtotime($a[1]), 86400); $poslednie.=array_pop($dobav).' ';// udaljaem poslednij den - tak-kak den zanjat tolko na polovinu $pervye.=strtotime($ar[1]).' '; foreach($dobav as $key => $value){ $redday.=$value.' '; }*/ } } //print $redday; //print $poslednie; // Vse dni naxodjatsja v $redday stroke cherez probel v sekundax //-------------------------- // Vyvodim vse daty v tablicu setlocale(LC_TIME, "de_DE"); // Nemeckij jazyk for ($i=1; $i<=$skolko_dnej; $i++){ $date = mktime(0, 0, 0, $nachalo_mesjac, $i, $nachalo_kalendar);// Nachalo kalendorja v sekundax if ((idate('m',$date)==1 and idate('d',$date)==1) and $nachalo_mesjac!=1) { print ''; } // Novyj god if (idate('d',$date)==1) {print ' ";} // Novaja stroka esli novyj mesjac print "\n".'5) and ($u<9)) or (($u==9) and ($d<=$sen)) or (($u==5) and ($d>=$maj)) or (($u==4) and ($d>=$aprel_ot) and ($d<=$aprel_do)) or (($u==12) and ($d>=$decabr)) or (($u==1) and ($d<=$janvar)) ) { // Vysokij sezon if (((stripos($pervye, $_) !== false)) and (stripos($poslednie, $_) !== false)) {print ' class="endbegin"';} elseif (stripos($pervye, $_) !== false) {print ' class="pervye"';} elseif (stripos($poslednie, $_) !== false) {print ' class="posledhie"';} elseif (stripos($redday, $_) !== false) {print ' class="red"';} else print ' class="vysokij"'; } else {// Nizkij sezon if (((stripos($pervye, $_) !== false)) and (stripos($poslednie, $_) !== false)) {print ' class="endbegin"';} elseif (stripos($pervye, $_) !== false) {print ' class="begin-niz"';} elseif (stripos($poslednie, $_) !== false) {print ' class="end-niz"';} elseif (stripos($redday, $_) !== false) {print ' class="red"';} } print '>'; //print date('c',$date); //print "---$pos---"; print strftime("%a", $date).''; } ?>
20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
'.idate('Y',$date).' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
'.iconv("ISO-8859-1","UTF-8",strftime("%B", $date))."

 

   - frei Nebensaison      - frei Hochsaison      - belegt    - Anreisetag    - Abreisetag  

Der Кalender wurde zuletzt am aktualisiert.